Voortgangsnotitie Afronding NH3 rapportage 2020

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Deze notitie kan beschouwd worden als een voortgangsrapportage voor intern gebruik van het project ‘integrale monitoring emissies van ammoniak en methaan melkveehouderij’. Het project is erop gericht om veel meer te leren over ammoniak- en methaanemissie door op een nieuwe manier gebruik te maken van metingen die worden verricht naar C- en N-verbindingen in de melkveehouderij. Hierbij maken we gebruik van metingen op bedrijfsniveau op onderdelen van de C- en N-keten. In eerste instantie van proefbedrijfDe Marke en later van meer Koeien & Kansen-bedrijven. Dus niet alleen de gemeten emissies, maar ook de koppeling met rantsoenen, mesthoeveelheden en bemestingen.We durven het in deze notitie aan om zowel rijpe als groene gedachten aan het papier toe te vertrouwen. Er komen daardoor onbevestigde ideeën en mogelijk ook denkfouten voor. We vinden het verantwoord om dit te verspreiden in beperkte kring van diegenen die bij dit onderzoek betrokken zijn, exclusief de geïnteresseerde praktijk, in het vertrouwen dat binnen deze beperkte kring de eerste gedachten niet in openbare discussies worden geventileerd. Daar is het echt te vroeg voor.
Original languageDutch
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages10
Place of PublicationWageningen
Publication statusPublished - May 2021

Cite this