Voortgangsbewaking emissiedoelstellingen in het meerjarenplan gewasbescherming

P. Leeuwangh, J.J.T.I. Boesten, M. Leistra, R.C.M. Merkelbach

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Om de taakstellingen voor emissiereductie te evalueren moeten meetinstrumenten worden ontwikkeld. Instrumenten om de emissiereductie voor grond- en oppervlaktewater te evalueren kunnen snel toepasbaar worden gemaakt. Een instrument voor lucht vraagt meer tijd maar is zeer belangrijk, aangezien meer dan 20% van de gebruikshoeveelheid bestrijdingsmiddelen de lucht ingaat. Doordat er niet genoeg gegevens uit de referentieperiode 1984-1988 zijn, is er slechts een indicatie van de mate waarin taakstellingen voor 1995 zijn gehaald. Sinds 1992 worden de gegevens beter vastgelegd, zodat de evaluatie-instrumenten een betrouwbare kwantitatieve evaluatie kunnen geven voor het ijkjaar 2000 ten opzichte van de periode vanaf 1992.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 159-170
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this