Voortgang realisatie natuurnetwerk : technische achtergronden bij de digitale Balans van de Leefomgeving 2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de achteruitgang in biodiversiteit en het areaal natuur te stoppen en weer te herstellen, werkt de overheid met haar partners in Nederland aan de realisatie van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen grotere natuurgebieden. Het Rijk wil graag op de hoogte blijven van de vorderingen van dit beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft daarom indicatoren geselecteerd die een antwoord geven op de vraag: “Wat zijn de vorderingen van het natuurbeleid, met name op het gebied van de realisatie van het natuurnetwerk?” De indicatoren zijn geactualiseerd en geanalyseerd om de voortgang van het natuurbeleid tussentijds te evalueren. Dit rapport beschrijft de resultaten van het beleid aan de hand van de indicatoren, de technische achtergronden van de gebruikte gegevens en methoden voor de actualisatie van deze indicatoren en de betrouwbaarheid en aannemelijkheid daarvan.---The Dutch government and its partners are taking measures to create a coherent network of protected areas in order to halt the decline in biodiversity and in the area of natural habitat and semi-natural habitat, and to improve the conservation status of these areas. The government wants to stay informed of the progress being made. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) has selected indicators that should provide answers to the question: ‘What progress is being made with the measures being taken to establish the national ecological network?’ The selected indicators have been updated and analysed in order to assess this progress. This report describes the results of the policy measures taken on the basis of the indicators, the technical background of the data used, the methods used to bring these indicators up to date, and the reliability and plausibility of the results.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages38
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameWOt-technical report
No.135
ISSN (Print)2352-2739

Cite this