Voorstel voor een co-existentie monitoringsprogramma t.b.v. het naast elkaar bestaan van genetisch gemodificeerde (GG) en niet GG-teelten in toekomstige praktijksituaties. 1. Maïs

C.C.M. van de Wiel, E.J. Kok, I.M.J. Scholtens, O. Dolstra, M.J.M. Smulders, L.A.P. Lotz

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het rapport wordt een voorstel voor een concreet co-existentiemonitoringprogramma (CMP) voor maïs beschreven dat is aangepast aan de specifieke gewaseigenschappen van maïs. De gemaakte keuzen t.b.v. een pragmatische invulling van het voorgestelde CMP worden in de opvolgende hoofdstukken toegelicht op basis van de huidige stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek aan (trans)genverspreiding in maïs. Er is nog beperkte ervaring met een CMP in maïs, bijvoorbeeld in Portugal, Tsjechië en Slowakije waar Bt MON810 maïs op beperkte schaal verbouwd wordt. Er is ook geen (Europese) standaard voor een CMP, maar er is wel voor maïs als eerste een Best Practice Document door het European Co-existence Bureau (ECoB) van het JRC uitgebracht (Rizov & Rodríguez-Cerezo 2014).
Original languageDutch
PublisherWageningen UR
Number of pages33
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • arable farming
  • field crops
  • maize
  • genetic engineering
  • blending
  • outcrossing
  • transgenic plants
  • netherlands

Cite this