Voorstel bouwstenen nieuwe weidevogelpakketten agrarisch natuurbeheer in een notendop : wat regelen we in Nederland, wat in Brussel?

T.C.P. Melman, P. van de Boel, J. Dijkstra, E.B. Oosterveld, A. van Paassen, A.G.M. Schotman, P. Terwan, R. van 't Veer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van directie Kennis van het ministerie van LNV is een voorstel ontwikkeld voor bouwstenen voor nieuwe pakketten weidevogelbeheer. De doelstellingen worden per gebiedsplan vastgesteld. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij provincies en Rijk, die daarvoor desgewenst een gebiedscommissie in het leven kunnen roepen. Het minimum dat altijd (in alle gebiedsplannen) geldt is: 35 bp /100 ha, bestaande uit één of meer van de volgende soorten: Grutto, Tureluur, Watersnip, Kemphaan, Slobeend, Zomertaling, Veldleeuwerik, Wulp, Kluut, Krakeend, Kuifeend, Wintertaling, Graspieper, Gele kwikstaart, Kievit, Scholekster. Per gebied kan deze doelstelling nader worden gefocust op één of meerdere van bovengenoemde soorten en/of naar boven worden bijgesteld
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Number of pages31
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / DK
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
No.nr. 2008/098

Keywords

  • birds
  • protection
  • netherlands
  • legislation
  • grassland birds
  • agri-environment schemes

Cite this