Voorspelling van effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische gemeenschappen; validatie van de cenotypevoorspellingsmodellen voor regionale watertypen (Overijssel) en voor beken en sloten in Nederland

P.F.M. Verdonschot, J.W.H. Elbersen, M.W. van den Hoorn

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit rapport geeft de resultaten weer van de toepassing van cenotypevoorspellingsmodellen voor Overijsselse wateren, voor beken en voor sloten. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project RISTORI fase 3. De modellen zijn gebaseerd op een multinomiale logistische regressiebenadering. De gegevens waarop de modellen zijn gebouwd, zijn afkomstig van de ecologisch-typologische netwerken. De modellen gaan van twee of drie verschillende hiërarchische niveaus uit: hoofdgroepen en/of groepen en cenotypen. De cenotypevoorspellingsmodellen zijn in samenspraak met vijf waterbeheerders voor enkele concrete praktijksituaties gevalideerd. De toets betrof het analyseren van één of meerdere ingrepen die inmiddels hebben plaatsgevonden en waarvan zowel voor als na de ingreep gegevens over milieuomstandigheden en macrofaunasamenstelling beschikbaar zijn. Het blijkt mogelijk om op basis van cenotypologieën, geordend in netwerken, voorspellingssystemen te bouwen. De resultaten van deze studie tonen aan dat scenariostudies gepaard kunnen gaan met ecologische effectvoorspellling. De MLR-modellen presteren voor de scenario's in redelijk ruime mate. Zeker op hoofdgroeps- en groepsniveau kunnen met een behoorlijke mate van zekerheid uitspraken over te verwachten effecten van ingrepen of gewijzigde milieuomstandigheden worden gedaan. Dit geldt zeker voor beleidsstudies op nationale en provinciale schaal en voor het operationeel waterbeheer.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages80
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.737
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water management
 • aquatic animals
 • simulation models
 • environmental impact
 • streams
 • ditches
 • water systems
 • water quality
 • netherlands
 • aquatic ecosystems
 • overijssel

Cite this