Voorkoming en beheersing van gebreksverschijnselen in de bloembollenteelt : teelt en afbroeiproeven met als doel het voorkomen van ijzergebrek bij tulpen, hyacinten en narcissen van mangaangebrek bij tulpen en van vervroegde afsterving bij lelies

A.M. van Dam, M.F.N. van Dam, P.N.A. Bruin

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Door veranderingen in de teelten en de aanscherping van het overheidsbeleid t.a.v. het gebruik van met name dierlijke mest kunnen zich bij de teelt van bloembollen verschijnselen voordoen die mogelijk samenhangen met een gebreksituatie. PPO heeft in dit project een aantal van deze verschijnselen onderzocht en geprobeerd er een oplossing voor te vinden. Met de dompeling van tulpenplantgoed in ijzerchelaat en andere preparaten ter voorkoming van ”koubont” werden in een oriënterende proef in 1998-1999 spectaculaire resultaten behaald. In het daaropvolgende driejarige onderzoek werd dit resultaat nooit in die mate geëvenaard. Slechts in het eerste jaar werd in een proef in Lisse met dompeling of veurbehandeling van het plantgoed met ijzerchelaat een beperkt positief gewas- en opbrengsteffect behaald; in het tweede jaar had, ook in Lisse, de toevoeging van WUXAL Mg aan het dompelbad een positief opbrengsteffect. Dit noopt tot de conclusie dat hier meer micro-elementen dan uitsluitend Fe een rol spelen en voorts dat seizoen, plantgoed en locatie in sterke mate bepalend zijn voor het al dan niet optreden van “koubont” en het effect van een bolbehandeling met ijzerchelaat of andere micro-elementen bevattende middelen. Door de overschakeling op niet-mangaanbevattende gewasbeschermingsmiddelen voor de vuurbestrijding in tulpen werd gevreesd dat de mangaanvoorziening van dit gewas in de knel zou komen. In onderzoek werd dat echter niet aangetoond. Het niet-mangaanbevattende middel fluazinam gaf dezelfde resultaten als het mangaanbevattende mancozeb. Alleen in Zwaagdijk had de combinatie van beide middelen soms een positief opbrengsteffect als gevolg van een betere gewasbeschermende werking. Na bespuitingen met chloorthalonil/prochloraz bleef de opbrengst wel achter. Met mangaanbespuitingen, ongeacht of dat via mancozeb was of via een toevoeging van Fertichel Mn aan het vuurbestrijdingsmiddel, kon in Zwaagdijk een in deze regio vaak voorkomende bladverkleuring worden beperkt. Net als in eerder onderzoek kon met magnesiumbespuitingen vroegtijdige bovengrondse afsterving van een leliegewas aanzienlijk worden beperkt, echter zonder dat het in dit geval ook leidde tot een positief opbrengsteffect of een hoger magnesiumgehalte in de geoogste bollen. De veronderstelling, opgeroepen door eerdere proeven, dat door magnesiumbespuiting de mangaanopname zou worden bevorderd werd niet bevestigd.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen
  Number of pages19
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • deficiency diseases
  • tulipa
  • narcissus
  • hyacinthus
  • lilium
  • manganese
  • iron
  • fertilizer application
  • ornamental bulbs
  • plant protection

  Cite this