Voorbereiding STONE2.4 op berekeningen voor de evaluatie Meststoffenwet 2012

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  STONE is een simulatiemodel dat in de jaren negentig door RIVM, RIZA en Wageningen UR is ontwikkeld. Het bestaat uit een reeks deelmodellen die gebruikt worden om de gevolgen van het mestbeleid voor de emissie van stikstof en fosfaat naar het grondwater en het oppervlaktewater te evalueren. Voor het model is Nederland opgedeeld in 6405 eenheden die uniek zijn qua bodem, bodemgebruik en mestregime. Voor het doorrekenen van mestvarianten voor de Evaluatie Meststoffenwet 2012 is STONE up-to-date gemaakt voor de inzichten over gewasopname en de hydrologie. Verder zijn procesbeschrijvingen in STONE uitgebreid en verbeterd om het stelsel P-gedifferentieerde gebruiksnormen dat vanaf 2010 van kracht is geworden te kunnen hanteren en de bodemvruchtbaarheid te kunnen voorspellen. Ook is STONE getoetst aan nitraatmetingen in het LMM. Uitspraken over het realiseren van de 50 mg L-1 nitraatdoelstelling voor bodem-gewas-regio combinaties zijn in een aantal gevallen niet onderbouwd door de toetsing. De trends die uit de modelresultaten afgeleid kunnen worden, worden wel plausibel geacht.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra, Wageningen-UR
  Number of pages116
  Publication statusPublished - 2013

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra Wageningen UR
  No.2462
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • manure policy
  • surface water
  • nitrate leaching
  • phosphate leaching
  • simulation models
  • soil chemistry
  • netherlands

  Cite this