Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?

M.F. Leopold, R.S.A. van Bemmelen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noordzee-winterpopulatie van de zeekoet als de relevante referentiepopulatie, geschat op 1 562 000 vogels (1% norm: 15 620 vogels). Zowel het aantal van 20 000 als de 1% norm van 15 620 zeekoeten is meermalen gehaald in het beoogde Natura 2000- gebied het Friese Front. Rekening houdend met de gebrekkigheid van oudere gegevens kan gesteld worden dat de 1% norm regelmatig wordt gehaald.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages22
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C060/14

Keywords

  • waterfowl
  • cepphus
  • habitats
  • population density
  • birds directive
  • quantitative analysis
  • natura 2000
  • north sea

Cite this