Vogel- en Habitatrichtlijn in de Noordzee

N.M.J.A. Dankers, M.F. Leopold, C.J. Smit

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

In het Europese natuurbeleid nemen de Vogel- en Habitatrichtlijn een belangrijke plaats in. Door de individuele landen moeten gebieden worden aangemeld die belangrijk genoeg zijn om een bijdrage te leveren aan het totstandkomen van een Europese ecologische hoofdstructuur (NATURA 2000). Voor het vasteland, de zoete wateren en de kustzone binnen de driemijllijn zijn gebieden aangemeld. Voor de vrije zee is nog onduidelijk of daar ook kwalificerende gebieden moeten worden aangemeld. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat dit geëist wordt. In deze rapportage wordt nagegaan welke delen van de Noordzee zich op grond van criteria uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zouden kwalificeren. Tevens is nagegaan welke eisen er zijn uit andere internationale verdragen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages81
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.695
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • birds
  • environmental legislation
  • nature conservation
  • law
  • habitats
  • wetlands
  • environmental policy
  • north sea
  • habitats directive
  • Netherlands

Cite this