Voedselsituatie voor gruttokuikens bij verschillende graslandtypen

D. Kleijn, R.J.M. van Kats, T.C.P. Melman, H. Schekkerman

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Weidevogels komen vooral voor op natte graslanden die in het verleden extensief gebruikt werden. Daardoor waren de meeste weidevogels al uitgebroed voordat de eerste agrarische werkzaamheden plaatsvonden. Daarnaast stelde enerzijds de beperkte snelheid waarmee landbouwactiviteiten werden uitgevoerd en anderzijds de lage veedichtheden weidevogelparen met kuikens in staat om machines en vee te ontwijken. Doordat de belangrijkste perioden waarin door landbouw en weidevogels gebruik werd gemaakt van landbouwpercelen gescheiden waren in de tijd, gingen landbouw en hoge dichtheden weidevogels uitstekend samen. Intensivering van de landbouw heeft geleid tot een vervroeging van landbouwkundige activiteiten. Momenteel worden kleine percentages van het oppervlak natte graslanden begraasd of laat gemaaid als gevolg van beheersovereenkomsten Het overgrote deel wordt echter geheel gemaaid in de loop van mei. Hierdoor vinden landbouwkundige activiteiten plaats gedurende het broedseizoen van de weidevogels en dit kan verklaren waarom de meeste soorten weidevogels sterk achteruit zijn gegaan gedurende de laatste decennia.
Original languageDutch
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • limosa limosa
  • grassland birds
  • nature management
  • grasslands
  • wetland soils
  • agri-environment schemes

Cite this