Voedselkwaliteit en biodiversiteit in bossen van de hoge zandgronden

A. Van den Burg, A. Dees, R.J. Bijlsma, R.W. de Waal

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Terrestrische ecosystemen die geen invloed kennen van grondwater en bovendien een van nature matig tot slecht gebufferde bodem hebben, zijn heel erg gevoelig voor verzuring. Hierbij horen bijvoorbeeld de natuurlijke standplaatsen van Oude eikenbossen (H9190) en Beuken-Eikenbos met hulst (H9120), waarvoor het moeilijk is om beheerstrategieën te ontwerpen die de effecten van verzuring en vermesting tegengaan. Er is in dit OBN-project gewerkt aan de volgende drie onderzoeksvragen: (1) Via welk mechanisme kan de bodem-plant interactie bijgestuurd worden, zodat herstel optreedt van de voedingsbalans van planten en vervolgens ook van de daarvan afhankelijke fauna (plant-insect interactie), (2) Onder wat voor omstandigheden (bodem, depositie, evt. maatregelen in verleden) treedt een verstoorde voedingsbalans op en (3) wat zijn mogelijke praktische maatregelen.
Original languageDutch
PublisherBosschap, bedrijfschap voor bos en natuur
Number of pages128
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • sandy soils
  • ecosystems
  • forest ecology
  • insect plant relations
  • soil plant relationships
  • forests
  • fauna
  • acid deposition
  • veluwe

Cite this