Voeding van melkvee en jongvee in de praktijk

A.P.J. Subnel, Tj. Boxem, R.G.M. Meijer, R.L.G. Zom

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  Abstract

  Door het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) , de Waiboerhoeve en de Regionale Onderzoek Centra (ROC’s) zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd die betrekking hebben op vooral voeding (voerstrategieën, beweiding, voedermiddelen, rantsoensamenstelling), productie (melk, vet en eiwit) en jongvee-opfok. De resultaten van deze onderzoeken zijn gepubliceerd in korte artikelen in de Periodiek “Praktijkonder-zoek” of in afzonderlijke PR-publicaties. Door bundeling van de resultaten uit het praktijkonderzoek tot één uitgave ontstaat een overzicht waaruit de waarde van veranderingen op tal van terreinen in de dagelijkse bedrijfsvoering voor de praktische melkveehouderij kan worden afgelezen. Naast deze technische informatie wordt aangegeven hoe er vanuit het Praktijkonderzoek de komende jaren wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die voor ons liggen. Dat daarbij de ontwikkelingen op het milieugebied een centrale rol spelen zal geen verbazing wekken. Echter ook andere ontwikkelingen (o.a. gezondheid en welzijn, management, natuurontwikkeling, toekomst veehouderij op droogtegevoelige zandgronden) worden nadrukkelijk meegenomen. Het onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van het streven naar een duurzame en economisch rendabele veehouderij in Nederland in al haar facetten. Deze publicatie had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet van allen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering en de publicatie van het Praktijkonderzoek. Hiervoor onze hartelijke dank. Een speciaal woord van dank willen we richten tot de medewerkers van de Regionale Onderzoek Centra en de Waiboerhoeve voor de nauwgezette uitvoering van proeven en de dataverzameling.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherProefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij
  Number of pages145
  Publication statusPublished - 1994

  Publication series

  NameThemaboek
  No.12

  Keywords

  • animal feeding
  • milk production
  • dairy cattle
  • dairy farming
  • calves

  Cite this