Vitaminebehoefte en –inname

R.F. Witkamp*, M.G.J. Balvers*

*Corresponding author for this work

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

In dit hoofdstuk komen eerst de voedingsnormen voor vitamines, de begrippen aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en adequate inname (AI), en de wijze waarop deze tot stand komen aan de orde. Wat de inname van afzonderlijke nutriënten vanuit de voeding betreft heeft zich de afgelopen decennia een belangrijke verandering in denken en beleidsontwikkeling voorgedaan, namelijk een verschuiving van richtlijnen, gebaseerd op voedingsstoffen, naar richtlijnen, gebaseerd op voedingsmiddelen en voedingspatronen. Naast vitamines die van nature in voedingsmiddelen voorkomen, kunnen ook voedingssupplementen en producten waaraan vitamines zijn toegevoegd bijdragen aan de behoefte. Er bestaan diverse supplementen die een of meerdere vitamines bevatten. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen voedingskundige en farmacologische toepassing van vitamines. In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten van het analyseren van vitamines in bloed (of serum, plasma). Daarbij gaat het vooral om het nut van dergelijke bepalingen, hun mogelijkheden en beperkingen.
Original languageDutch
Title of host publicationInformatorium voor Voeding en Diëtetiek - Supplement 104 - april 2020
Subtitle of host publicationDieetleer en Voedingsleer
EditorsMajorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Caroelien Schuurman
PublisherBohn Stafleu van Loghum
Chapter2
Pages55-67
ISBN (Electronic)9789036824699
ISBN (Print)9789036824682
DOIs
Publication statusPublished - 8 Apr 2020

Cite this