Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018: Deel 1: Toestand en trends

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het vismonitoringprogramma in de Zoete Rijkswateren en Overgangswateren wordt uitgevoerd volgens het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Visserij programma in opdracht van het Ministerie van LNV. Jaarlijks wordt gerapporteerd in drie delen: Deel I ‘Toestand en trends’ waarin de resultaten worden geïnterpreteerd, Deel II “Methoden” waarin de gebruikte methodieken staan beschreven en Deel III “Data” waarin de gegevens via een dataportal worden ontsloten. In het voorliggende rapport (Deel I) worden de volgende trends gepresenteerd: (i) trends in de tien meest algemene soorten per Kaderrichtlijn Water (KRW) lichaam, (ii) landelijke trends aalvangsten en IJsselmeer trends schubvisvangsten door de beroepsvisserij, en landelijke trends in recreatieve visserij vangsten, (iii) landelijke trends in Habitatrichtlijnsoorten, en (iv) toetsing van de Natura 2000 gebieden Voordelta en Vlakte van de Raan.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages353
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2019

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C109/19

Cite this