Vismonitoring in de Zoete Rijkswateren in de periode 1996 - 1999

J.J. de Leeuw, E.M. Hartgers, H.V. Winter

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van de biologische monitoring van de zoete rijkswateren warden jaarlijks visbestandsopnames uitgevoerd in de grote rivieren en het IJsselmeer. Deze bemonstering is door het Nederlands lnstituut voor Visserij onderzoek (RIVO) uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat RIZA en RDIJ en het ministerie van LNV, Directie Visserijen. Naast een actieve monitoring met bemonsteringsschepen (m.b.v. kuil, kor, electrisch schepnet en ankerkuil) worden bijvangsten in fuiken van beroepsvissers geregistreerd (passieve monitoring) en vindt een specifieke bevissing met zalmsteken door beroepsvissers plaats. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de soortsdiversiteit en trends in abundantie van vissoorten zoals die met verschillende onderdelen van het monitoringprogramma kunnen worden waargenomen.
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherRIVO
Number of pages41
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameRIVO rapport
No.C036/00

Cite this