Vismonitoring IJsselmeer en Markermeer in 2000

J.J. de Leeuw, W. Dekker, D.J. Sluis

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de toestand van visbestanden en de visserij in het IJsselmeer en Markermeer in 2000. Ten behoeve van integraal waterbeer en visstandbeheer wordt een jaarlijks geactualiseerde inventarisatie gemaakt van de visstand op basis van monitoring van de visbestanden en de visserij. Het IJsselmeer en Markermeer zijn bemonsterd met behulp van een onderzoeksvaartuig gebruikmakend van een grote kuil en een electrostramienkor. De vangsten zijn op soort gesorteerd en gemeten op lengte. Daarnaast zijn gegevens verzameld van soorten die door de commerciële visserij zijn gevangen en aangeland bij afslagen rand het IJsselmeer en Markermeer. Van deze aanlandingen zijn monsters doorgemeten op lengteverdelingen en zijn monsters geanalyseerd op leeftijd, conditie en dieet (baars en snoekbaars). De resultaten in dit rapport warden gespiegeld aan de situatie in het afgelopen decennium en, waar mogelijk, in een langer historisch perspectief geplaatst.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherRIVO
Number of pages70
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameRIVO rapport
No.C043/01

Cite this