Vismigratie in de Zuidwestelijke Delta: Quickscan van kansen en knelpunten in het kader van beleidsondersteunend onderzoek voor LNV

H.V. Winter, I.M. Mulder, M. Tangelder

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil meer inzicht verkrijgen in de kansen en knelpunten voor vismigratie in de grote wateren van de Zuidwestelijke Delta. Deze quickscan geeft een inventarisatie van kansen en knelpunten op basis van bestaande kennis. We beschouwen de connectiviteit (kwaliteit van de verbindingen) en de verschillende wateren als leefgebied (habitat-areaal en -kwaliteit) in de Zuidwestelijke Delta in onderlinge samenhang. Hierbij brengen we in kaart wat de soort specifieke migratiemogelijkheden of barrières zijn bij verschillende knooppunten (verbindingen) tussen wateren in de Zuidwestelijke Delta. We focussen daarbij met name op het centrale deel tussen het Haringvliet en de Westerschelde (o.a. Oosterschelde, Grevelingen en Volkerak-Zoommeer), en de connectiviteit van deze wateren naar omliggende wateren zoals de Voordelta, de Noordzee, de Brabantse beken en de verschillende Rijn-Maas-Schelde riviertakken.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages41
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C020/21

Keywords

  • animal welfare
  • wild animals
  • fish migration
  • animal behaviour

Cite this