Visie van professionals: burgerparticipatie binnen Health Impact Assessment

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Burgerparticipatie is een actiepunt op veel gemeentelijke beleidsagenda’s. In het kader van integraal gezondheidsbeleid en de nieuwe Omgevingswet wordt burgerparticipatie steeds belangrijker. Om deze reden is de perceptie van professionals met betrekking tot burgerparticipatie binnen Health Impact Assessment [HIA] onderzocht. Hiertoe zijn individuele interviews met zeven professionals en drie focusgroepgesprekken met twintig professionals
gehouden die actief zijn op het gebied van HIA en geworven zijn via het netwerk van het RIVM. De professionals vinden het huidige niveau van burgerparticipatie
te laag en willen burgers meer, en in een vroeg stadium, betrekken bij HIA in Nederland. Burgerparticipatie in HIA zorgt voor een groter draagvlak voor (toekomstig) beleid en draagt bij aan kennis ten behoeve van integraal gezondheidsbeleid. De vraag hoe burgerparticipatie in HIA praktisch moet worden uitgevoerd blijft deels onbeantwoord. Twijfels over de kennis en de capaciteiten van burgers spelen hierbij een grote rol.
Original languageDutch
Pages (from-to)159-165
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume96
Issue number3-4
DOIs
Publication statusPublished - 14 May 2018

Cite this