Visdieven in het IJsselmeergebied - Aantalsontwikkeling, kolonisatie eilanden en broedsucces

Jan van der Winden, Sjoerd Dirksen, M.J.M. Poot

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het IJsselmeergebied is internationaal belangrijk voor visetende watervogels. Het leefgebied staat helaas onder druk door de huidige infrastructuur en menselijk gebruik. De visdief is een goede indicator voor de kwaliteit van het gebied. Dit rapport geeft een overzicht van recente trends en het broedsucces van visdieven in het IJsselmeergebied. Het evalueert de aanleg van broedeilanden op de populatieontwikkeling, maar ook de reproductie. In 2017 brachten de visdieven veel jongen groot, maar niet elk jaar gaat het goed. Het rapport geeft inzicht in maatregelen en identificeert leemten in kennis.
Original languageEnglish
DOIs
Publication statusPublished - Mar 2018
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Visdieven in het IJsselmeergebied - Aantalsontwikkeling, kolonisatie eilanden en broedsucces'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this