Visbemonstering in de Voordelta : statistische betrouwbaarheid van de nulmetingen in het kader van de aanleg van de tweede Maasvlakte

W. Dekker

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt 2430 hectare land gewonnen. Om de effecten van deze ingreep, en van een in te stellen compensatie-gebied vast te stellen, is in 2005 een veldbemonstering uitgevoerd, waarvan in 2006 verslag is gedaan (Tulp et al. 2006). In dit rapport worden de statistische karakteristieken van de bestandsopnames nader verkend, en wordt de relatie tussen het aantal waarnemingen en de precisie van de uitkomsten gekwantificeerd. De resultaten tonen dat een uitbreiding van de bemonstering zeker een hogere precisie zal bewerkstelligen. Of de hogere precisie de kosten van een voortgezette bemonstering waard zijn, is een kwestie van inhoudelijke afweging, die buiten het bestek van dit rapport valt. Inhoudelijk leidt dit onderzoek tot verdere vragen, met name met betrekking tot veranderingen over reeksen van jaren. Deze vragen kunnen op basis van de beschikbare gegevens uit 2005 niet worden beantwoord. Aanbevolen wordt hiertoe de langlopende historische gegevens-reeksen (met name afkomstig uit het Demersal Fish Survey) te analyseren.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages21
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C050/07

Keywords

  • fishes
  • monitoring
  • voordelta
  • marine areas
  • adverse effects
  • rijnmondgebied

Cite this