Vis in de Voordelta: nulmetingen 2007 in het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte

A.S. Couperus, C.J.G. van Damme, I. Tulp, S.V. Tribuhl, I. Pennock, H.J.L. Heessen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit is de rapportage van de aanvullende, tweede nulmeting van vis in het kader van het monitoring- en evaluatie programma dat moet leiden tot bijstelling van het compensatie programma voor de geplande aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) heeft onder andere als doel een oplossing te bieden voor het (dreigende) ruimtetekort in de Rotterdamse haven. Onderdeel van dit project is de aanleg van nieuw havengebied in de Voordelta, de Tweede Maasvlakte. De bijbehorende natuurcompensatie is een wettelijke verplichting op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn (RIKZ 2004). Om de circa 1000 hectare landaanwinning volgens Europese richtlijnen voldoende te compenseren, is voorgesteld een zeereservaat in de Voordelta in te stellen. Op basis van de verwachte verbetering van de natuur in het reservaat, wordt momenteel uitgegaan van een reservaat dat tien keer zo groot is (30.000 ha) als het stuk zee dat door de landaanwinning verloren zal gaan. Om na te gaan of de effecten van de landaanwinning (Tweede Maasvlakte, MVII) tijdig en afdoende worden gecompenseerd door de natuurcompensatiemaatregelen moet een monitoring- en evaluatieprogramma worden uitgevoerd. De uitkomsten van dit programma kunnen aanleiding geven tot een eventuele bijstelling van het compensatieprogramma.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages61
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C061/08

Keywords

  • environmental impact reporting
  • environmental impact
  • fishes
  • analysis
  • risk assessment
  • evaluation
  • nature compensation
  • rotterdam
  • voordelta

Cite this