Vijftien jaar experimenteren met dynamisch kustbeheer op Ameland

J. Krol, K.M.A.M. Löffler, P.A. Slim

  Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

  Abstract

  Sinds 1990 doet Nederland aan dynamisch kustbeheer. Op steeds meer plekken wordt de zeereep met rust gelaten. Zand mag stuiven, zeewater mag hier en daar het land in, en waar nodig wordt de kustlijn op zijn plaats gehouden door zandsuppleties. Op een beperkt aantal plekken worden zelfs sleuven in de zeereep gegraven. Op West-Ameland is de aanpak minder ingrijpend. Hier stopte in 1995 de aanplant van helm en de plaatsing van stuifschermen in de zeereep. Daarna veranderde er weliswaar veel, maar lang niet altijd door het nieuwe beheer.
  Original languageDutch
  PublisherH2O online
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • coastal management
  • duneland
  • change
  • flora
  • fauna
  • wadden sea birds
  • ecological restoration
  • dutch wadden islands

  Cite this