Vier kijkrichtingen voor de mariene natuur in 2040 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit achtergronddocument geeft een beschrijving van vier verschillende ontwikkelingsrichtingen van de natuur in de Noordzee, het Waddengebied en de Delta in het jaar 2040, dus over 30 jaar, uitgaande van vier natuurvisies. Het doel van dit document is om de mogelijke toekomst van de natuur in zee te schetsen in relatie tot de gebruiksmogelijkheden van de zee en de daarvoor te hanteren beleidsstrategie. Dit wordt gedaan aan de hand van de vier kijkrichtingen zoals deze tot stand zijn gekomen voor de Natuurverkenning 2011: Vitale natuur, Beleefbare natuur, Functionele natuur en Inpasbare natuur. Per kijkrichting komen aan de orde: de uitgangspunten, hoe de natuur in 2040 eruit ziet en op welk wijze gebruik wordt gemaakt van de zee. Verder worden de effecten op de kwaliteit van elf onderscheiden natuurtypen beschreven waarna de beleidsstrategie wordt geschetst aan de hand van zeven kenmerken. De haalbaarheid van elke kijkrichting is beoordeeld op basis van twee criteria. Ten slotte worden de kijkrichtingen vergeleken op basis van hun impact op de biodiversiteit.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages108
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.263

Keywords

  • nature conservation
  • biodiversity
  • tidal flats
  • deltas
  • north sea
  • marine areas

Cite this