Vier jaar scherp mineralenmanagement

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  De zeventien melkveebedrijven van Koeien & Kansen zijn nu vier jaar bezig met scherp mineralenmanagement. Tijd om de balans op te maken. Dit najaar komen de resultaten over de jaren 1999 tot en met 2002 in beeld Elk Koeien & kansen-bedrijf is doorgelicht op drie hoofdzaken: ondernemerschap, efficiëntie in gewasproductie en efficiëntie in melk- en vleesproductie. Per bedrijf is een verslag gemaakt van sterke en zwakke punten, en een lijst met aanbevelingen voor verdere optimalisatie. Persoonlijke keuzes De persoonlijke instelling van de veehouder bepaalt in sterke mate hoe hij zijn bedrijf organiseert en welke keuzes hij maakt. Bij efficiëntie van de gewasproductie tellen zowel de technische als de economische kant van het proces. Hierbij werkt de wet van de afnemende meeropbrengsten: de benutting van een extra kg stikstof uit bemesting neemt af naarmate het bemestingsniveau toeneemt. Dat de stikstofbenutting in de praktijk grillig verloopt, zal niemand verbazen. Bovendien is efficiëntie niet altijd simpel te verklaren uit het bemestingsniveau. Wijze lessen Ook bij de beoordeling van de melk- en vleesproductie gaat het erom hoe efficiënt voer wordt omgezet in melk en vlees. Het rantsoen, de productie per koe, de melkprijs en de gezondheid zijn vaak onderwerp geweest van indringende discussies. De doorlichting ofwel integrale analyse heeft plaatsgevonden in bedrijfsverband. Hierbij wordt gezocht naar verklaringen waarom iets wel of niet is bereikt op een bedrijf. De onderzoekservaringen zullen worden gebundeld in een rapport met de voorlopige titel ‘Tien wijze lessen uit vier jaar Koeien & Kansen’.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)4
  JournalKoeien & Kansen Nieuwsbrief
  Volume2003
  Issue number14
  Publication statusPublished - 2003

  Cite this