VIBEG Monitoring T1 in 2015 - Data Deelrapportage

P.C. Goudswaard, A.G. Bakker, M. van Asch, S.R. Smith, B.E. van der Weide, E.B.M. Brummelhuis, J. Cuperus

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Natura2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. Om dit doel te bereiken is voor de Noordzeekustzone in december 2011 een zonering ingesteld met verschillende toegangsregels voor de visserij. Om de mogelijke effecten van deze verschillende visserijregimes op het bodemleven te kunnen vaststellen is in 2013 een onderzoeksprogramma opgestart voor benthische organismen en vissen. Met drie verschillende en elkaar aanvullende technieken: boxcorer, bodemschaaf en garnalennet, is in 2013 een eerste bestandsopname (T0) gemaakt op twee locaties in de Noordzeekustzone: Petten en Ameland. In 2015 is een tweede bestandsopname (T1) gemaakt, wederom op de twee locaties in de Noordzeekustzone: Petten en Ameland. In dit rapport worden de resultaten van de bestandsopname in 2015 gepresenteerd. Een vergelijking tussen de data van 2015 en 2013, zoals die gerapporteerd zijn in Goudswaard et al. (2014), zal in een later stadium plaatsvinden.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages24
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.C172/15

Keywords

  • nature conservation
  • marine fisheries
  • zoning
  • reserved areas
  • coastal areas
  • sampling
  • north sea
  • netherlands

Projects

Cite this