Verwijdering van stikstof en fosfor door bufferstroken langs de Mosbeek

D.T. van der Molen, R. Kruijne, E.J.B. Uunk

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Bufferstroken worden genoemd als mogelijke gebiedsgerichte maatregel om de belasting van oppervlaktewater met meststoffen uit de landbouw te verminderen. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende mogelijke vormen van bufferstroken en op processen die een rol spelen bij bufferstroken. Perspectieven voor bufferstroken zijn onderzocht middels veldmetingen nabij de Mosbeek in Noordoost-Twente. Op basis van metingen van de hydrologie en chemie in het grondwater is met behulp van een modelinstrumentarium nagegaan in hoeverre bufferstroken de belasting van de beek met stikstof en fosfor kunnen verminderen
  Original languageDutch
  Pages (from-to)27-39
  JournalStromingen : vakblad voor hydrologen
  Volume4
  Issue number2
  Publication statusPublished - 1998

  Keywords

  • nature conservation
  • hydrology
  • water quality
  • water management
  • phosphorus
  • nitrogen
  • valleys
  • buffer zones
  • overijssel
  • twente

  Cite this