Vervangingsopgave natte kunstwerken in het hoofdwatersysteem en hoofdvaarwegennet in Nederland

M. van der Vlist, G. Roovers, A. Barneveld

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

De vervangingsopgave natte kunstwerken: een strategische opgave voor Rijkswaterstaat – Rijkswaterstaat beheert als asset manager op duurzame wijze het Nederlandse hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem. Daarbij werkt Rijkswaterstaat aan de vlotte en veilige doorstroming van het (weg- en scheepvaart)verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht watersysteem, aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen en aan de leefbaarheid van Nederland. Rijkswaterstaat heeft in het verleden veel geïnvesteerd in de aanleg van infrastructuur in het watersysteem (het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem).
Original languageDutch
Pages (from-to)76-83
JournalWater Governance
Issue number2
Publication statusPublished - 2016

Cite this