Verstoring en successie : rivierdynamiek en stroomdalvegetaties in de uiterwaarden van de Rijntakken

G.J. Maas, B. Makaske, P.W.F.M. Hommel, B.S.J. Nijhof, H.P. Wolfert

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Stroomdalgrasland (Medicagini-Avenetum) komt in het Nederlands rivierengebied voor op zandige, kalkrijke, schrale gronden die weinig overstromen. Thans zijn deze locaties zeldzaam geworden en bestaande stroomdalgraslanden lijken te degraderen. In dezestudie is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden. In drie uiterwaarden (Rijswaard, Cortenoever en Vreugderijkerwaard) langs de Waal en de IJssel zijn gegevens verzameld over de samenstelling van stroomdalgraslanden, bodemtextuur, organischestofgehalte, fosfaatgehalte en pH, en over de afzetting van zand, silt en klei. Daarnaast zijn voor deze locaties overstromingsdiepte en -frequentie berekend. Analyse van de gegevens heeft geleid tot een conceptueel model dat de interacties tussen rivierkundige processen en de ontwikkeling van stroomdalgraslanden in de uiterwaarden van de Rijntakken beschrijft. Uit dit model blijkt dat natuurlijke riviermorfologische processen nieuwe fysiotopen voor stroomdalgraslanden kunnen creëren. Gerichte riverkundige beheersmaatregelen kunnen deze processen ondersteunen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages100
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.759
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • vegetation
  • plant succession
  • geomorphology
  • hydrology
  • grasslands
  • geological sedimentation
  • river forelands
  • resilience of nature
  • river ijssel
  • river waal

Cite this