Verstoring door jacht en andere handelingen binnen foerageergebieden voor ganzen en smienten, bezien in de context van het beleidskader faunabeheer

A.J. Beintema, G.W.T.A. Groot Bruinderink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Beleidskader Faunabeheer (Ministerie van LNV) beoogt in Nederland per 1 oktober 2004 80.000 ha foerageergebied te reserveren voor ganzen en Smienten. Binnen deze gebieden moeten de ganzen en Smienten ongestoord optimaal kunnen foerageren. Daarbuiten zullen ze verjaagd worden om landbouwschade te voorkomen. Daarbij zal ondersteunende jacht worden toegepast. Gedacht wordt de bepalingen binnen de foerageergebieden te enten op de thans geldende voorwaarden binnen de ganzengedooggebieden, zoals die zijn overeengekomen tussen boeren en het faunafonds. Centraal in deze voorwaarden staat het toestaan van jacht (op andere soorten) van anderhalf uur voor zonsondergang tot een halfuur na zonsondergang. Gezien het natuurlijke begrazingsritme van ganzen en Smienten is deze vorm van jacht in de aan te wijzen foerageergebieden niet te verenigen met de doelstelling de vogels er optimaal te kunnen laten foerageren, en daarom ontoelaatbaar. Het invoeren van incidentele hele jachtdagen is ook niet zonder risico¿s, maar is minder storend indien compartimentering van het jachtterrein en inpassing in het ganzenritme wordt toegepast. Voor het inpassen van agrarische handelingen zijn goede oplossingen te geven. Handelingen die niet relevant zijn voor het beheer moeten vermeden worden. Afschot van schadesoorten en exoten dient, los van de ethische aspecten, te worden opgelost in de zomermaanden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages38
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1001
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • geese
  • ducks
  • hunting
  • grazing
  • feeding behaviour
  • wildlife management
  • agriculture
  • netherlands
  • disturbance

Cite this