Verstopping voorkomen bij regelbare drainage met subirrigatie op hoge zandgronden: Evaluatie van veld- en kolomproeven in America, Stegeren, Lieshout en Haaksbergen

J.A. de Wit, M.L. van der Schans, A. van Loon, D.G. Cirkel, G.A.P.H. van den Eertwegh, R.P. Bartholomeus

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de risico’s van droogte door klimaatverandering te mitigeren en zoetwatervoorraden op lange termijn veilig te stellen zijn technieken nodig die lokaal hergebruik van water faciliteren, zoals regelbare drainage met subirrigatie (RDS). RDS is een techniek waarbij water via drains onder de wortelzone van gewassen in de bodem wordt geïnfiltreerd. Uit ervaring bij de drinkwaterbedrijven is bekend dat kunstmatige infiltratiesystemen gevoelig zijn voor afname van de infiltratiecapaciteit door verstopping. Er is echter weinig bekend over verstopping van RDS-systemen, met name bij gebruik van ander water dan oppervlaktewater (zoals gezuiverd effluent, grondwater). In dit onderzoek is in beeld gebracht welke factoren van invloed zijn op verstopping van RDS en hoe deze verstopping mogelijk te beheersen is. Hiertoe is een evaluatie uitgevoerd van hydrologische-, chemische- en moleculair-biologische monitoring bij 4 veldproeven en een kolomproef met verschillende waterbronnen: grondwater (veldproef America), oppervlaktewater (veldproef Stegeren), effluent van een zuiveringsinstallatie voor industrieel afvalwater van een bierbrouwerij (veldproef Lieshout) en effluent van een zuiveringsinstallatie voor stedelijk afvalwater (veldproef Haaksbergen).
Original languageDutch
Place of PublicationNieuwegein
PublisherKWR
Number of pages65
Publication statusPublished - 2023

Cite this