Versterkt belasting watersysteem met bestrijdingsmiddelen de gevolgen van eutrofiëring?

H.J. de Lange, G.H.P. Arts, O. Clevering

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

In veel Nederlandse wateren komen terugkerende (blauw)algen voor. Dit belemmert het bereiken van een goede ecologische toestand, zoals de KRW voorschrijft. Is de oorzaak hiervan enkel de nutriëntenbelasting of spelen ook toxische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, hierin een rol? Deze vraag is in een pilot literatuurstudie onderzocht. Hieruit bleek dat belasting van watersystemen met insecticiden, herbiciden én fungiciden processen in gang kunnen zetten die lijken op de processen die met eutrofiëring geassocieerd worden: toename van algen en afname van waterplanten. Deze symptomen van eutrofiëring kunnen bij sommige middelen en onder bepaalde omstandigheden optreden bij een concentratie die tien maal hoger ligt dan de drempelwaarde voor ecotoxicologische effecten
Original languageDutch
Pages (from-to)47-48
JournalH2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume41
Issue number14/15
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • water quality
  • water systems
  • surface water
  • pesticides
  • eutrophication
  • effects
  • ecosystems
  • water framework directive
  • ecotoxicology

Cite this