Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot Natura 2000 zijn in opdracht van het Expertisecentrum LNV verspreidingsgegevens van 4 diadrome soorten trekvissen (rivierprik, zeeprik, fint en elft) uit de periode 1970-2004 bijeengebracht in GIS-kaarten. De gegevens zijn afkomstig van onderzoeksorganisaties, onderzoeksbureaus en particulieren en zijn voorgelegd aan een grote groep visexperts bij een informatiebijeenkomst over vissen en Natura 2000 op14 december 2004 (EC-LNV, Ede). Voor rivierprik en fint zijn ook de verspreiding van juvenielen in kaarten verwerkt en is aandacht besteed aan (mogelijke) paaiplaatsen. Van zeeprik en elft zijn geen paaiplaatsen in Nederland bekend
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherRIVO
Number of pages24
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameRapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO)
PublisherRIVO
No.nr. C004/05

Keywords

  • diadromous fishes
  • dispersal
  • habitats
  • lampreys
  • lampetra fluviatilis
  • alosa
  • alosa sapidissima
  • geographical information systems
  • netherlands
  • fish stocks

Cite this