Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden

J. Harmsen, R.P.J.J. Rietra, J.E. Groenenberg, J. Lahr, A. van den Toorn, A.J. Zweers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De meeste baggerspecie, inclusief licht verontreinigde baggerspecie die vrijkomt bij onderhoud van watergangen, wordt verspreid op landbouwpercelen. Het in dit rapport beschreven onderzoek is opgezet om op praktijkschaal na te gaan of op dit moment de praktijk van het verspreiden van licht verontreinigde bagger meetbare effecten heeft veroorzaakt en aan te geven wat er in de toekomst kan worden verwacht bij voortzetting van de huidige praktijk. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in de onderzochte klei- en veengebieden de praktijk van verspreiden van baggerspecie niet heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de bodem. Achteruitgang is echter wel mogelijk als de praktijk van verspreiden meer opschuift in de richting van de kwaliteit die maximaal is toegestaan. Op basis van het onderzoek worden diverse aanbevelingen voor het beleid gemaakt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages150
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2282
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dredging
  • ditches
  • peat soils
  • clay soils
  • agricultural land
  • soil quality
  • soil pollution
  • inventories

Cite this