Verschillende kleuren, één meesterwerk. Lectorale rede 'Geintegreerd Natuur- en Landsschapsbeheer

C.M. van der Heide, J.A.M. Janssen, D.J. Stobbelaar

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Natuur en landschap zijn menselijke maaksels. Dat betekent dat het beheer ervan uit meer moet bestaan dan louter ecologische kennis. Het vraagt om een soort co-productie van ecologie, economie, sociologie en cultuurhistorie, en dat alles is in de term geïntegreerd natuur- en landschapsbeheer vervat. Indien economen serieus genomen willen worden in de discussies over natuur en landschap, dan dient binnen het conventionele economische denken plaats gemaakt te worden voor een meer ecologisch-economisch denken. Tegelijkertijd vereist dit wel dat bestaande economische principes, bijvoorbeeld over de ‘marginale waarde’ van natuur (en niet de absolute waarde ervan), niet uit het oog verloren mogen worden.
Original languageDutch
Place of PublicationVelp
PublisherVan Hall Larenstein
Number of pages80
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • nature management
  • landscape management
  • ecosystem services
  • environmental economics
  • biobased economy
  • public speeches
  • economic analysis

Cite this