Verschillen in leerstijlen van Chinese en Nederlandse studenten

H.J.A. Biemans, M. van Mil

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

Abstract

Synopsis In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de leerstijlen van Chinese studenten verschillen van de leerstijlen van Nederlandse studenten. Deze studie is uitgevoerd binnen de context van 3 Engelstalige BSc-programma¿s die Wageningen Universiteit samen met China Agricultural University aanbiedt aan Nederlandse en Chinese studenten. In totaal hebben 16 Nederlandse studenten en 25 Chinese studenten de Inventaris Leerstijlen (ILS) ingevuld. De Chinese studenten blijken meer kenmerken te vertonen van een reproductiegerichte leerstijl, terwijl de Nederlandse studenten als groep geen uitgesproken leerstijl laten zien. Het is zinvol en wenselijk om met gerichte aanwijzingen en oefeningen de Chinese studenten te laten ervaren hoe zij strategieën gericht op diepteverwerking kunnen hanteren en hoe zij hun leerproces meer zelf kunnen sturen in de richting van diepteverwerking.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2005

Cite this