Verontreinigingen in aal en snoekbaars: monitorprogramma ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij 2004

H. Pieters, S.P.J. van Leeuwen, J. de Boer

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt sinds een aantal jaren een monitorprogramma uitgevoerd dat gericht is op de verontreiniging van door sportvissers meegenomen vis met contaminanten als polychloorbifenylen (PCBs), organochloor-pesticiden (OCPs) en kwik. Deze contaminanten worden bepaald in rode aal (Anguilla anguilla ) afkomstig van 23 locaties in het Nederlandse binnenwater. De resultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan de databank van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten (KAP). In 2004 is van twee locaties een monster snoekbaars verkregen of bemonsterd, te weten het IJsselmeer en het Hollands Diep. De bemonstering van 25 stuks snoekbaars bij enkele hengelsportwedstrijden was enkele jaren geleden nog mogelijk, maar stuit op steeds grotere bezwaren van de sportvissers. In dit rapport konden daarom slechts van twee locaties de kwikgehalten in snoekbaars vermeld worden
  Original languageDutch
  Place of PublicationIJmuiden
  PublisherRIVO
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 2005

  Publication series

  NameRapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO)
  PublisherRIVO
  No.nr. CO53/05

  Keywords

  • game fishes
  • aquatic ecology
  • water pollution
  • toxicology
  • monitoring
  • ecotoxicology
  • fishes
  • pesticides
  • inland waters

  Cite this