Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact

W. Kuindersma, F.G. Boonstra, R. Arnouts, R. Folkert, R.J. Fontein, A. van Hinsberg, D.A. Kamphorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soortenbeleid; (4) natuur en economie en (5) maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in het natuurbeleid van deze provincies in beeld gebracht. Ook zijn de belangrijkste vernieuwingen in dit beleid geïnventariseerd. Dit zijn: (1) de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; (2) procesbeheer natuur; (3) natuur op uitnodiging; (4) nieuwe uitvoeringsarrangementen en (5) natuur-inclusieve landbouw. In de evaluatie van het Natuurpact in 2016 zullen deze vernieuwingen nader worden geanalyseerd
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameWOt-technical report
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.35
ISSN (Print)2352-2739

Keywords

  • nature conservation policy
  • policy evaluation
  • provinces
  • decentralization
  • ecological network
  • natura 2000
  • nature development
  • agri-environment schemes

Projects

Cite this

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Arnouts, R., Folkert, R., Fontein, R. J., van Hinsberg, A., & Kamphorst, D. A. (2015). Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact. (WOt-technical report; No. 35). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. https://edepot.wur.nl/353637