Vermindering van nachtvorstschade in zetmeelaardappelen

E. Schepel, D. Werkman, K.H. Wijnholds

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Aardappelen zijn in het voorjaar gevoelig voor nachtvorst. De gedachte dat nachtvorstschade kan worden beperkt door de planten tijdig te bespuiten met een zoutoplossing heeft geresulteerd in een proef in een vriescel om nachtvorst na te bootsen. Door verlaging van het vriespunt, als gevolg van een zoutoplossing kan schade aan het blad worden beperkt. Naast temperatuur was ook de grootte van de planten van invloed op het optreden van vorstschade aan het blad. Naarmate de planten groter (of juist ouder) zijn, nam de gevoeligheid voor vorstschade af. Van de gebruikte zouten NaCl en Ca(NO3)2 had alleen de toepassing van NaCl duidelijk effect. Het effect van Ca(NO3)2 was vrijwel nihil. Het effect van de bespuitingen met beide zouten is vergeleken met een object dat met alleen water is bespoten en met een droog onbehandeld object. Als er voorafgaand aan nachtvorst sprake is van dauw (vergelijkbaar met bespuiting met water) dan kon de toepassing van NaCl iets schade voorkomen en was de aantasting van de planten vergelijkbaar met die bij de onbespoten (droge) planten. Het effect van temperatuur op het optreden van vorstschade was zeer groot. Een temperatuur van -1oC gaf geen zichtbare schade. Bij -3oC waren alle planten enigszins aangetast en bij -5oC was iedere plant praktisch dood of zeer zwaar aangetast. Bij zowel -3oC als -5oC gaf de toepassing van NaCl een effect en was het resultaat vergelijkbaar met dat bij de onbespoten (droge) planten. Het effect van zout kwam overeen met 1.3 punt betere beoordeling ten opzichte van de bespuiting met water. Dit komt overeen met een vriespuntverlaging van 0,4°C. Onduidelijk is waarom NaCl wel lijkt te werken en Ca(NO3)2 niet. Mogelijk vervolgonderzoek zal hier meer duidelijkheid in moeten verschaffen. Bovendien is het onduidelijk of er in praktijksituaties kort voor een nachtvorst sprake is van dauw (vergelijkbaar met de bespuiting met water) of dat juist de lucht droog is kort voor het optreden van nachtvorst.
Original languageDutch
Place of PublicationValthermond
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages31
Publication statusPublished - 2003

Cite this