Vermindering van de fosfaatbelasting oppervlaktewater met P-bindende drain: rapportage monitoring veldpilot en onderzoek naar praktische inpasbaarheid van de maatregel

J.E. Groenenberg, W.J. Chardon, P.J.M. Vreeburg

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Om de uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verlagen, is een fosfaat (P)-bindende drain ontwikkeld. Deze P-bindende drain bestaat uit een normale drainbuis met daaromheen een sterk P-bindend materiaal, in dit onderzoek ijzerzand. De hier in een veldproef geteste P-bindende drain verwijdert 97% van het aangevoerde fosfaat. Er is berekend dat de Pbindende drain dit hoge verwijderingspercentage 14 jaar handhaaft, daarna zal de efficiëntie dalen. De omhulling met ijzerzand heeft geen negatieve effecten op de drainerende werking van de drain. De maatregel is goed inpasbaar in de gangbare landbouwpraktijk en is kosteneffectief.
Original languageDutch
PublisherAlterra
Number of pages57
Publication statusPublished - Dec 2015

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2678
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • surface water
  • phosphate leaching
  • phosphate
  • eutrophication
  • drainage
  • water quality
  • water management

Cite this