Verminderen van emissie door verbeterde toedieningstechniek : voorbereidend onderzoek 2013-2014

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2004 is het Lozingenbesluit open teelt geëvalueerd. Hieruit bleek dat de fruitteeltsector de doelstelling om de drift naar het oppervlaktewater met 90% te verminderen nog niet heeft gehaald. Om deze reden heeft in 2007 een aanscherping van het Lozingenbesluit plaats gevonden. Als basismaatregel is voor een standaard spuittechniek in de fruitteelt de teeltvrije zone naast watergangen van 3 meter verbreed naar 9 meter. Deze teeltvrije zone kan smaller zijn als er extra maatregelen worden toegepast om drift te beperken.
Original languageDutch
Place of PublicationLisse
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages19
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • fruit growing
  • pesticides
  • field experimentation
  • emission reduction
  • fan nozzles
  • foliar spraying

Cite this