Verminderen van de gevoeligheid van aardappel voor Phytophthora infestans door behandeling van pootgoed met een elektrisch veld

J.R. Kalkdijk, H.T.A.M. Schepers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In gangbare en biologische aardappelteelt is de bestrijding van P. infestans een groot probleem. De agressieve populatie en het voornemen de milieubelasting in de gangbare teelt terug te dringen, leidt er toe dat naar andere methoden van beheersing moet worden gezocht. Bovendien zijn er in de biologische teelt van aardappelen nog steeds geen effectieve methoden beschikbaar om de ziekte te beheersen. Russisch onderzoek aan de All Russian Plant Pathology Research Institute (VNIIF) (Filippov et al., 2000) heeft aangetoond dat knollen die behandeld waren met een elektrisch veld met lage frequentie en hoog voltage minder gevoelig werden voor een aantasting met P. infestans (1). Deze verminderde gevoeligheid was ook nog aanwezig in planten die zich uit de behandelde knollen ontwikkelden. Er wordt aangenomen dat de verminderde gevoeligheid het gevolg is van het versterken van de reeds aanwezige afweermechanismen in het ras dat behandeld wordt. Vandaar dat voor de proeven rassen worden gebruikt die uit zichzelf al een zekere mate van afweer bezitten (bijv. Santé). Het elektrisch veld wordt opgewekt door een instrument genaamd EPS (electro physical stimulator). Dit gepatenteerde apparaat wordt in Rusland op de markt gebracht door de firma Intelpro.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Number of pages21
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NamePPO-Rapporten
PublisherPPO-AGV
No.120165

Cite this