Verkenningen organische stof : Proefbedrijf Vredepeel

A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Binnen het project 'Bodemkwaliteit op Zand' heeft het Louis Bolk Instituut verkenningen uitgevoerd naar de effecten van een jaarlijkse compostgift op de bodemkwaliteit: organische stof gehalte, beschikbaarheid van stikstof voor de gewassen en verliezen van stikstof. In het project, uitgevoerd op de PPO-locatie Vredepeel worden drie teeltsystemen met elkaar vergeleken: een biologisch systeem en twee geïntegreerde systemen, waarvan een met een normale aanvoer van organische stof en een met een lage aanvoer van organische stof omdat geen organische mest wordt aangevoerd. Voor ieder van de teeltsystemen zijn scenario’s gemaakt van een complete vruchtwisseling, met en zonder toediening van extra compost. Deze scenario’s zijn doorgerekend en nagegaan is wat de effecten zijn op de bodem-organische stof, stikstofmineralisatie en uitspoeling na 6 jaar (één rotatie) en na 30 jaar (5 rotaties).
Original languageDutch
Place of PublicationDriebergen
PublisherLouis Bolk Instituut
Number of pages39
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

Keywords

  • organic matter
  • composts
  • nitrogen
  • organic farming
  • cropping systems
  • soil quality
  • fertilizer application
  • arable farming
  • sandy soils

Cite this