Verkenning van kenniscirculatie en doorstroming buiten groen onderwijs (inter)nationaal

T. Lans, F. Geeling-Eijff, M. de Beuze, R.W. van der Meer

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit onderzoek betreft de verkenning van kenniscirculatie en doorstroming tussen onderzoek en onderwijs buiten het groene terrein, als kenniscirculatie en -doorstroming algemeen over landsgrenzen heen. Specifiek wordt de relatie onderzoek - onderwijs onder de loep genomen. Omdat het bedrijfsleven echter niet in deze relatie is weg te denken, wordt indirect aandacht besteed aan haar rol en invloed op de relatie onderzoek -onderwijs. Deel één van deze verkenning is een beschrijving van kennissystemen (configuratie tussen de pijlers onderzoek-onderwijs-bedrijfslevenop macroniveau). Besloten is om te praten over processen, namelijk kennis produceren, kennis benutten en kennis delen. De kennissystemen die geanalyseerd zijn komen uit de landen de VS & Engeland, Frankrijk en Japan. Het tweede deel gaat in op kennismechanismen tussen de verschillende partijen. Op meso-niveau zijn in dit deel een drietal 'mechanismen' van kennisdoorstroming en -circulatie geanalyseerd te weten, leernetwerken, job mobility en het gebruik van ICT. In het laatste, derde deel, wordt een synthese gegeven van de gevonden resultaten
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages44
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • knowledge
  • learning
  • education
  • research
  • private sector
  • international comparisons
  • knowledge systems
  • knowledge transfer
  • networks

Cite this