Verkenning van de mogelijkheid om waterplanten in te zetten als natuurlijke stuwen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Waterplanten vormen een essentieel onderdeel van laaglandbeken. Naast hun ecologische functie hebben ze een significante impact op de geomorfologie, waterkwaliteit en waterkwantiteit van laaglandbeken. In Nederland heeft historisch gezien de nadruk altijd gelegen op het verwijderen van waterplanten uit waterlopen om de primaire functie, het watervoerend vermogen, te handhaven. De hoge kosten van het maaibeheer in Nederland in combinatie met de aandacht voor de positieve ecologische effecten van waterplanten vanuit de Kaderichtlijn Water, de mogelijkheden om water vast te houden met behulp van waterplanten om zo verdroging van natuurgebieden en de toenemende droogteschade in de landbouw tegen te gaan, hebben geleid tot het idee om te kijken in hoeverre het mogelijk is om de werking van de stuwen in watergangen te vervangen door waterplanten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages62
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • aquatic plants
  • streams
  • weirs
  • freshwater structures
  • costs
  • mowing
  • netherlands
  • water flow resistance

Cite this