Verkenning van de mogelijkheden om geostatistische methoden toe te passen t.b.v. de beoordeling van de staat van instandhouding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn : Rapport in het kader van het WOT programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN)

A. van Kleunen, H. Sierdsema, R.P.B. Foppen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport wordt een methode gepresenteerd om op basis van niet volledig landsdekkende verspreidingskaarten toch een uitspraak te kunnen doen op de kans op voorkomen van een soort in een Nederlands kilometerhok. Deze geostatistische methode wordt getoetst met behulp van zes beschermde soorten: drijvende waterweegbree, gestreepte waterroofkever, bittervoorn, peolkikker, noordse woelmuis en nachtzwaluw. In dit WOT project is samengewerkt met VOFF, FLORON, Vlinderstichting, RAVON, SOVON, VZZ en BLWG
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages94
  Publication statusPublished - 2007

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1494
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • habitats
  • birds
  • statistics
  • assessment
  • methodology
  • directives
  • nature conservation
  • habitats directive
  • geostatistics

  Cite this