Verkenning van de effecten van maatregelen in de landbouw ter vermindering stikstofemissies naar atmosfeer, grondwater en oppervlaktewater voor de provincie Noord-Brabant

J. Kros, F.J.G. Padt, W. de Vries, F.C. van der Schans

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de effecten van maatregelen in de landbouw op de emissie van stikstof uit de landbouw naar de atmosfeer, grondwater en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen is om de effectiviteit van de afzonderlijke maatregelen vast te stellen. De maatregelen, variërend van aanpassingen in het beweidingsregime tot emissieloze varkens- en pluimveebedrijven, zijn tevens gegroepeerd in een beheer- en een technisch scenario. Het beheerscenario, dat met name bestaat in het efficiënter gebruik van veevoer en dierlijke en kunstmeststoffen, blijkt met name effectief in het reduceren van de emissies naar grond- en oppervlaktewater. Het technische scenario, dat voornamelijk bestaat uit emissiebeperkingen uit stallen en opslagen, is met name effectief in het reduceren van ammoniakemissie naar de atmosfeer. Uit de verkenning blijkt dat het areaal waar de nitraatnorm voor grondwater wordt overschreden, vrij snel te reduceren is. Reducties in normoverschrijdingen voor het oppervlaktewater blijken lastiger te realiseren. Op provinciaal niveau zijn zowel het korte- als het langetermijndoel voor ammoniakemissie te realiseren. Op lokaal niveau blijft echter sprake van overschrijdingen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages89
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.544
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nitrogen
  • emission
  • water pollution
  • air pollution
  • agriculture
  • farm management
  • ammonia
  • measures
  • noord-brabant

Cite this