Verkenning van bedrijfsvarianten en milieukundige gevolgen bij piekwaterberging op landbouwgrond in Salland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De mogelijkheden van waterberging op 4 ha grasland van een melkveebedrijf van 50 ha in Salland zijn verkend voor de bedrijfsvoering, het bedrijfsresultaat en de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater. Het bedrijf wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bodemtypes en grondwaterstanden en heeft een middelgroot melkquotum van 550.000 kg. Met het BedrijfsBegrotingsProgrammaRundveehouderij (BBPR) zijn bedrijfsvarianten doorgerekend, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de huidige situatie, waterberging op 4 ha grasland en de mestwetgeving in 2009. Bij waterberging in vooral het winterseizoen en met landbouwkundig gebruik is de schade voor het gehele bedrijf beperkt (<400 euro per jaar) en kan het verlies aan grasopbrengst op de waterbergingspercelen grotendeels worden gecompenseerd door een verhoogde opbrengst op de overige percelen. Bij het geheel uit productie nemen van de waterbergingspercelen loopt de schade op naar 4.500 euro per jaar. De nieuwe mestwetgeving in 2009 leidt bij voortzetting van de huidige bedrijfsvoering tot een daling van het bedrijfsresultaat met 2.200 euro per jaar. Bij waterberging en landbouwkundig gebruik van de waterbergingspercelen neemt het risico op stikstof- en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater toe op het waterbergingsperceel. Dit risico is het grootst bij gebruik van dierlijke mest. Op bedrijfsschaal wordt de stikstofbelasting van het grondwater nauwelijks beïnvloed door waterberging, de risico¿s op fosfaatuitspoeling naar het grondwater nemen toe. Het mestbeleid zal op korte (2009) en lange (2030) termijn tot een reductie van stikstofconcentraties in grond- en oppervlaktewater leiden. De gevolgen voor fosfaatconcentraties zijn onzeker. Er is een monitoringsprogramma opgesteld om de veranderingen in bedrijfsvoering en de gevolgen voor waterkwantiteit en -kwaliteit te meten gedurende de jaren 2005-2008. Het inpassen van de waterbergingspercelen in de bedrijfsvoering zal extra inspanning en vakmanschap vragen, wat moeilijk in bedrijfseconomische termen is uit te drukken. De bovenstaande berekende negatieve bedrijfseconomische gevolgen van waterberging geven slechts de schadecomponent, die via een blauwe dienst vergoed kan worden. De extra inspanningen voor de aanpassing van de bedrijfsvoering kunnen een andere belangrijke component zijn bij vergoeding voor de blauwe dienst.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages93
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1224
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • water management
 • farm management
 • dairy farming
 • water storage
 • environmental policy
 • manures
 • water pollution
 • farm results
 • nitrates
 • phosphates
 • leaching
 • overijssel
 • salland

Cite this