Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen: project Aanvullende Beschermde Gebieden

O.G. Bos, A.J. Paijmans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het gebied ‘Borkumse Stenen’ ligt ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan de zuidzijde aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en aan de oostzijde aan het Duitse Natura 2000-gebied ‘Borkum Riffgrund’. Het Duitse gebied is als Special Area of Conservation (SAC) aangemeld, vanwege de aanwezigheid van habitattypes H1170 (‘riffen’) en H1110 (‘permanent overstroomde zandbanken’). Duitsland heeft het gebied geselecteerd, samen met een aantal andere bijzondere gebieden in de Duitse Noordzee en Oostzee, op basis van modellering van de zeebodem en aanvullend veldonderzoek voor de delen van de zeebodem waarvoor kennis ontbrak. De Europese Commissie heeft Nederland bij de beoordeling van aangemelde Natura 2000-gebieden gevraagd of aan de Nederlandse zijde van de grens sprake was van eenzelfde habitattype. Er was echter nog niet vastgesteld of het habitattype H1170 in voldoende mate aanwezig was om aanwijzing te rechtvaardigen. Het gebrek aan kennis over het gebied vormde de aanleiding om het gebied nader te onderzoeken.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages74
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C137/12

Keywords

  • tidal flats
  • natura 2000
  • habitats
  • seals
  • marine areas

Cite this