Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem

W.J. Chardon, O. Oenema

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat zij aantoonbaar essentieel zijn voor meerdere soorten gewassen of voor de veehouderij, en omdat de mate van vóórkomen in de aardkorst relatief gering is, waardoor (toekomstige) mondiale schaarste denkbaar is. Deze elementen zijn resp. borium, kobalt, koper, molybdeen, seleen en zink (B, Co, Cu, Mo, Se, en Zn). Alleen voor B en Se dragen de akker- en tuinbouw en de veehouderij significant bij aan het huidige mondiale gebruik: Se in de veehouderij 11% van totaal, en B in akker- en tuinbouw 12% van totaal verbruik. Prijsfluctuaties van Se en B zijn groot en wijzen op schaarste; binnen de industrie vindt recycling van deze elementen nauwelijks plaats. Binnen het voedselsysteem vindt recycling plaats van micronutriënten via hergebruik van dierlijke mest, gewasresten, compost en zuiveringsslib. Voor alle industrieel gebruikte micronutriënten zijn er alternatieven, behalve voor Co. In bodems vindt niet-duurzame ophoping plaats van Cu en Zn via mest, vooral in gebieden met een hoge veedichtheid.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Number of pages43
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2413
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • soil chemistry
 • fertilizer application
 • minerals
 • trace elements
 • cycling
 • boron
 • cobalt
 • copper
 • molybdenum
 • selenium
 • zinc
 • scarcity
 • arable farming
 • horticulture

Cite this

Chardon, W. J., & Oenema, O. (2013). Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem. (Alterra-rapport; No. 2413). Alterra, Wageningen-UR. https://edepot.wur.nl/257460